Audiovizuální postprodukce

Výukové materiály a informace ke kurzu 4ME333 Audiovizuální postprodukce. Tento kurz vznikl za podpory programu OPPA.

Tento semestr probíhá výuka v těchto týdnech formou dvouhodinovek v úterý od 18:00 do 21:00:

 • 1. týden: 18. září (úvodní jednohodinovka)
 • 2. týden: 25. září
 • 4. týden: 9. října
 • 6. týden: 23. října
 • 8. týden: 6. listopadu
 • 10. týden: 20. listopadu
 • 12. týden: 4. prosince


Vaše úkoly tak jak půjdou po sobě:
 • popis vašeho týmového a inidividuálního projektu mailem do konce 3. týdne (7.října 2018)
 • individuální projekt do konce 11. týdne výuky (neděle 2. prosince 2018)
 • týmový projekt dle vašeho výběru do neděle 8. ledna 2019 elektronicky (odkaz na youtube, vimeo, drive...)
 • závěrečný praktický test 15. nebo 22. nebo 29. ledna 2019 v čase výuky (datum bude jeden, dva časy, ještě se domluvíme)
 • DVD nebo USB (které pak zůstane ve škole) s vašimi projekty a zdrojovými soubory k individálu i týmovce nejpozději do 1. termínu testu (15.1.2019)
 • DVD nebo USB bude obsahovat navíc v kořenové složce rendery v HD rozlišení, všech vašich prací!!!
 • obhajoba prací a prezentace, nějaké úterý po testu (povinná účast alespoň jednoho člena týmu) + dotočná (nepovinná :))

Další:
 • průběžný mini praktický test 8. týden
 • rozbor reklamy, klipu, infografiky, virálního videa s popisem jak by se dal projekt realizovat v AE

Můžete odevzdat i kdykoliv po termínu až do závěrečné prezentace, práce tak ale bude hodnocena max 50%Hodnocení:
 • Aktivita na cvičeních, docházka (6 bodů), domácí úkoly (4 body), průběžný mini test (5 bodů) 15 % (bodů)
 • Vypracování všech semestrálních prací 70 %
  • individuální projekt (35 %)
  • týmový projekt (35 %)
  • odevzdání souborů + HD renderů
 • Absolvování závěrečného testu 15 %
 • Celkem 100 %
Z každé části hodnocení je nutné získat alespoň 50% bodů pro úspěšné dokončení kurzu.

Konzultační hodiny před nebo po hodině, případně po domluvě nebo online

Návrhy pro semestrální práce:

 • Winston Econ Art znělka, nominační předěly
 • produktový packshot
 • upoutávka na akci
 • TV jingle (předěl pořadu, TV stanice)
 • znělka pořadu
 • branding TV stanice
 • infografika (volby, výzkum atd)
 • animace firemního loga (např. z předmětu grafika)
 • postprodukce TV reklamy

Inspirace pro Vaše semestrální práce (mnoho dalších na youtube, vimeo atd) :Individuální projektyIndividuální projektyTýmové projektyIndividuální projektyTýmové projektyIndividuální psané části:

 • Branding TV stanice (řízení a rozpočet projektu, přípravy, tvorba animovaných elementů a možnsoti jejich znovupoužití a rozšiřitelnosti, manuál pro proužití elementů)
 • Tvorba automatizovaných šablon v After Effects pro firemní komunikaci a prezentaci (infografiky apod)
 • Využití After Effects ve firemní komunikaci a prezentaci (využití k vědeckým prezentacím)
 • Řízení projektu tvorby TV reklamy v After Effects s ohledem na změny v klientských požadavcích (znovupoužitelnost, flexibilita projektu, tvorba chytrého workflow, best practices, expressions atd.)
 • Tvorba grafického manuálu s využitím dynamických prvků - animation toolkit (video, animace log a dalších animovaných elementů, branding televizního kanálu, TV pořadu, celovečerní akce apod, popis možného užití, možnosti rozšíření apod.)
 • Volná témata v návaznosti na využití After Effects v praxi
Konzultace s vedoucím ohledně výběru tématu je povinná.

Cílem semináře je seznámit studenty s pokročilými metodami a trendy zpracování videa, tvorbou vizuálních efektů a animací. Důraz bude kladen na praktickou možnost aplikace postupů při vytváření vizuálního stylu firmy, její propagace v médiích či tvorbu vizualizací. Studenti se seznámí s postupy při zpracování audiovizuálních zakázek, s rozhraním a možnostmi programu Adobe After Effects a osvojí si základní i pokročilejší techniky tvorby dynamické grafiky a jejího publikování. Kurz probíhá pouze formou semináře s ukázkami práce na skutečných projektech a nástinu možností jejich řešení. Týmový projekt, který se v rámci kurzu zpracovává, zároveň naučí studenty praktické spolupráci mezi jednotlivými členy realizačního týmu marketingové kampaně a naučí je řídit postprodukční projekty.

Absolventi předmětu budou umět samostatně vytvářet animace s využitím vrstev, klíčových snímků, využívat pokročilé vlastnosti vrstev, jejich styly, možnosti skládání a úpravy pomocí masek, šablon a režimů prolínání, ovládat a interpolovat klíčové snímky, vytvářet a animovat vrstvy tvarů i textu včetně umístění v 3D prostoru a klíčovat záznam pro práci s nejrůznějšími zvláštními efekty. Po absolvování tohoto posledního kurzu Vizuální komunikace budou absolventi schopni vytvářet základní výstupy v postprodukčních společnostech a případně řítit běžné projekty v oblasti postprodukce, které mu umožní budoucí sebevzdělávání v tomto oboru. Absolvent by měl být schopen samostatně obsluhovat program Adobe After Effects a vytvářet základní animace a výstupy dle zadání klienta (marketingové kampaně, reklamy, televizní upoutávky apod.) na odborné technické i kvalitativní úrovni.

 • Seznámení s řízením postprodukčních projektů (postup práce, komunikace s klientem, cenové relace, dokumentace projektu)
 • Prostředí programu Adobe After Effects (základní možnosti a omezení, práce se zdroji)
 • Praktický postup při řízení projektu, základní metodiky
 • Realizace zadaného projektu (práce s kompozicí a vrstvami, tvorba masek a křivek, převod statické scény na dynamickou, úprava a animace textů, použití základních efektů)
 • Hodnocení návrhů řešení zadaného projektu
 • Tvorba exportů pro zákazníka a na profesionální nosiče
 • V části realizace zadaného projektu se studenti během kurzu postupně seznámí s použitím :
 • masek (otevřené, uzavřené masky, práce s Bezier křivkami,ovládací prvky masky)
 • animací (vytváření různých druhů keyframes, změna rychlosti animace, ovládání plynulosti pohybu)
 • shape layerů (rozdíly mezi Shape layer a maskou, jejich používání a animování, textové nástroje, tvorba textu, titulků, úprava textu, animování textu)
 • efektů (práce s efekty,animování efektů)
 • particles (programovatelné částice)
 • exportu videa a obrázků (kompresní metody apod.)

Naučte se orientovat v programu After Effects a poznat jej už z dálky. Představíme si nepoužívanějsí panely a jaké funkce nás v nich budou čekat.

Jak založit projektový soubor a nové kompozice, včetně nastavené dle televizních standardů. Naučíme se importovat soubory do projektu a umístit je do kompozice.

Základní práce s klíčovými snímky a jejich nastavení na časové ose

Jak vytvořit novou textovou vrstu a jak animovat různé její vlastnosti. Ukážeme si přednastavené efekty pro práci s textem. Dále pak pokročilejší práci s objekty v kompozici a využití klíčových snímků k animaci.

Prostorová kompozice, práce s kamerou a částicem

Efekty Barevné korekce, masky

Efekty Klíčování, korekce, maska a kamera

Efekty Motion Tracking

Efekty Camera Tracking

Propojení s Premiere a Photoshop

Exportování z AE

Authoring DVD teorie

Authoring DVD praxe

Pro zjednodušení určitých postupů doporučiji stáhnout a nainstalovat tyto volně dostupné pluginy do After Effects Stáhnout PluginyProAfterEffects.zip

300x170

Pozadí

Stáhnout

300x200

Green screens

Stáhnout

300x200

Scény

Stáhnout


300x200

Audio

Stáhnout

300x200

Grafika

Stáhnout

300x200

Obrázky

Stáhnout

Všechny termíny jsou uvedeny výše!!!

 • Aktivita na cvičeních, docházka, domácí úkoly 15 %
 • Vypracování všech semestrálních prací 70 %
  • individuální projekt
  • týmový projekt
  • odevzdání projektových souborů na DVD
 • Absolvování závěrečného testu 15 %
 • Celkem 100 %
Z každé části hodnocení je nutné získat alespoň 50% bodů pro úspěšné dokončení kurzu.
Jakákoli práce odevzdaná po termínu je hodnocena max 50%